Wed. Jan 22nd, 2020

Time and venue for comprehensive cervical cancer screening camp

Time and venue for comprehensive cervical cancer screening camp in Bumthang, Mongar and Punakha from January – February

Bumthang

Health facility Venue for camp Dates
Ura BHU Ura BHU 3-6/1/2020
Chokhortoe BHU Chokhortoe BHU 8-12/1/2020
Chumey BHU Chumey BHU 14-20/1/2020
Dhur BHU Dhur BHU 22-24/1/20
Tang BHU Tang BHU 26–28/1/2020

30/1-2/2/2020

Bebzur Ani Dratshang
Wangdicholing BHU Wangdicholing Hospital 3-9/2/2020

Mongar

Health Facility and area to be covered Venue for camp Dates
Bumpazor MRRH 8-12/1/2020
Mongar ERH
Banjar Banjar 14-15/1/2020
Tsamang
Gyelpozhing BHU I Gyelpozhing 17-19/1/2020
Lingmethang
Resa Sub –post
Sengor
Chali Tsakaling 21-23/1/2020
Tsakaling
Ganglapong
Tahambi Sub –post
Jurmey Tongla 25-27/1/2020
Kengkhar
Tongla sub post
Daksa Yangbari 29-30/1/2020
Yangbari
Nagor Nagor 1-3/2/2020
Pangthang Sub- post
Silambi Sub –post
Balam Sershong 6-8/2/2020
Muhung
Sershong
Chaskar Chaskar 10-13/2/2020
Ngatshang
Thangrong
Yadhi
Dramitse Narang 15-17/2/2020
Narang

 
Punakha

Health facility Venue for camp Dates
Lobesa Sub-post Sub post 6-8/1/2020
Nobgang BHU BHU 9/1/2020
Thinleygang BHU BHU 10-11/1/2020
Goenshari BHU BHU 13-14/1/2020
Kabesa BHU BHU 15-16/1/2020
Tshochasa BHU BHU 17-18/1/2020
Samdingkha BHU BHU 20-21/1/2020
Shengana BHU BHU 22-23/1/2020
Punakha Hospital Hospital 24-31-1/2020